Back

網上商店教學-會員積分

wordpress網上商店教學課程 – 會員級別及積分系統

 

今次呢個課程最主要係講有關Point and Reward 會員積分及會員級別優惠設定。由於現時網上商店嘅普及,作為店主如何吸引客人持續地去購買,係一個好重要嘅課題。喺呢度同大家計下數, 以我們多年嘅網店營運經驗找一個新客戶假設平均成本係一百元但係假如 搵個舊客再幫襯你多一次成本只係十元。 但係究竟如何可以吸引客戶持續地去購買你嘅產品或者服務。

正如我哋公司成日都講假如透過系統或者係技術可以解決到嘅問題就唔應該用人手去做今次我哋會同大家介紹一下如何透過一個會員積分獎勵系統去吸引客人持續地去幫襯你哋!你嘅客人在你的網站購買時會獲得相應嘅積分積分,就可以留待日後使用。咁樣就可以吸引客人再嚟你嘅網站裏面選購。

 

 

睇下面我哋就會教大家一步一步如何去使用這個系統:

 

1) Woocommerce >> 積分與獎勵

積分功能

2) 一般啟用 >> 允許選定用戶角色使用積分功能

啟用點使用限制-假如點選這個選項意思就係可以啟用或暫停這個積分功能
我們可以選定特定的用戶角色例如限制積分優惠只限vip或者係特定用戶去使用,從而吸引客戶更多消費提升會員等級。

用戶角色使用積分功能

 

3) 積分表

透過這個積分表你可以人手去增加或者減少個別會員嘅職登同時Mouse Over相關用戶名稱嘅位置,就可以查看相關積分的紀錄。

積分表

 

4) 會員資格

在這個位置你可以啟用不同嘅會員資格可以自設不同嘅會員等級及相關名稱,同時更可再(輸入積分)位置輸入相關嘅積分更加可以設定該積分使用限制在哪一個分類並且設定相關積分嘅有效日期。

會員等級

 

例子 : 在上圖所指我們設定一千積分。

 

 

5) 產品購買要點

在這裏我們可以設定相關積分與金額嘅兌換比例。

 

積分及會員級別

 

 

教學影片

 

這個積分級會員級別功能的設置也很簡單,基本每一個步驟都有相關嘅說明,當然我哋建議大家可以先設定一個使用嘅會員戶口,先了解一下相關會員使用積分的流程好避免日後推出市場時出現什麼問題。

更多嘅網上商店營商秘訣